Bacaan di dalam Shalat Taraweh (tahun 1425 H) - Sûrat Al-Muzzammil (Orang yang berselimut)

Bacaan oleh: Syekh Jabir Abdul Hamid

Islamway ©1998 - 2021 Hak Cipta Terpelihara