Menghapal dengan cara Pengulangan - Sûrat Az-Zariyat (Angin yang menerbangkan)

Bacaan oleh: Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Hudzaifi

Islamway ©1998 - 2020 Hak Cipta Terpelihara