Hapalan Al-Quran dengan Terjemah (Bahasa Malayalam) - Sûrat Al-Jasiyah (Yang bertekuk lutut)

Bacaan oleh: Syekh Ahmad bin Ali Al-`Ajmi Syekh Sa`ud bin Ibrahim Al-Syuraim Syekh Abdurrahman As-Sudais Syekh Sa`ad bin Sa`id Al-Ghamidi

Islamway ©1998 - 2021 Hak Cipta Terpelihara