Menghapal dengan cara Pengulangan - Sûrat Asy-Syams (Matahari)

Bacaan oleh: Syekh Mahir Al-Mu`ayqili

Islamway ©1998 - 2020 Hak Cipta Terpelihara