Menghapal dengan Cepat - Sûrat Al-Fatihah (Pembukaan)

Bacaan oleh: Syekh Yasir Salamah

Islamway ©1998 - 2020 Hak Cipta Terpelihara