Hapalan Al-Quran dengan Terjemah (Bahasa Urdu) - Sûrat At-Takwir (Menggulung)

Bacaan oleh: Qari Abdul Basit Abdushshamad

Islamway ©1998 - 2020 Hak Cipta Terpelihara