Mengajarkan Al-Quran - Sûrat Al-Fatihah (Pembukaan) (Kualitas Tinggi)

Bacaan oleh: Syekh Sa`ad bin Sa`id Al-Ghamidi

Islamway ©1998 - 2021 Hak Cipta Terpelihara