Hapalan Al-Quran dengan Terjemah (Bahasa Turki) - Sûrat Al-Muddassir (Orang yang berkemul)

Bacaan oleh: Syekh Sa`ad bin Sa`id Al-Ghamidi

Islamway ©1998 - 2020 Hak Cipta Terpelihara