Membaguskan Bacaan Al-Quran - Sûrat Al-A’la (Yang paling tinggi)

Bacaan oleh: Qari Abdul Basit Abdushshamad

Islamway ©1998 - 2020 Hak Cipta Terpelihara