Menghapal dengan cara Pengulangan - Sûrat Al-Humazah (Pengumpat)

Bacaan oleh: Syekh Misyari bin Rasyid Al-Affasi

Islamway ©1998 - 2023 Hak Cipta Terpelihara