Menghapal dengan cara Pengulangan - Sûrat Al-A’la (Yang paling tinggi) (Kualitas Tinggi)

Bacaan oleh: Syekh Misyari bin Rasyid Al-Affasi

Islamway ©1998 - 2020 Hak Cipta Terpelihara