Menghapal dengan cara Pengulangan - Sûrat At-Takwir (Menggulung)

Bacaan oleh: Syekh Misyari bin Rasyid Al-Affasi

Islamway ©1998 - 2023 Hak Cipta Terpelihara