Menghapal dengan cara Pengulangan - Sûrat An-Nazi’at (Malaikat-Malaikat Yang Mencabut)

Bacaan oleh: Syekh Misyari bin Rasyid Al-Affasi

Islamway ©1998 - 2024 Hak Cipta Terpelihara