Menghapal dengan cara Pengulangan - Sûrat Al-Insan (Manusia)

Bacaan oleh: Syekh Misyari bin Rasyid Al-Affasi

Islamway ©1998 - 2020 Hak Cipta Terpelihara