Menghapal dengan cara Pengulangan - Sûrat Al-Muddassir (Orang yang berkemul)

Bacaan oleh: Syekh Misyari bin Rasyid Al-Affasi

Islamway ©1998 - 2019 Hak Cipta Terpelihara