Bacaan di dalam Shalat Taraweh (tahun 1434 H) - Sûrat An-Naba’ (Berita besar) (Kualitas Tinggi)

Bacaan oleh: Qari Mohamed Abdel Moneim Mahmoud

Islamway ©1998 - 2020 Hak Cipta Terpelihara