Menghapal dengan cara Pengulangan - Sûrat Al-Jasiyah (Yang bertekuk lutut)

Bacaan oleh: Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Hudzaifi

Islamway ©1998 - 2020 Hak Cipta Terpelihara