Menghapal dengan cara Pengulangan - Sûrat Fussilat (Yang dijelaskan)

Bacaan oleh: Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Hudzaifi

Islamway ©1998 - 2021 Hak Cipta Terpelihara