Bacaan di dalam Shalat Taraweh (tahun 1437 H) - Sûrat Al-Jasiyah (Yang bertekuk lutut)

Bacaan oleh: Syekh Jabir Abdul Hamid

Islamway ©1998 - 2020 Hak Cipta Terpelihara