Hapalan Al-Quran dengan Terjemah (Bahasa Vietnam) - Sûrat Al-Buruj (Gugusan bintang) (Kualitas Tinggi)

Bacaan oleh: Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Hudzaifi

Islamway ©1998 - 2021 Hak Cipta Terpelihara