Hapalan Al-Quran dengan Terjemah (Bahasa Vietnam) - Sûrat Al-Tatfif (Orang-orang yang curang)

Bacaan oleh: Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Hudzaifi

Islamway ©1998 - 2020 Hak Cipta Terpelihara