Hapalan Al-Quran dengan Terjemah (Bahasa Vietnam) - Sûrat At-Takwir (Menggulung) (Kualitas Tinggi)

Bacaan oleh: Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Hudzaifi

Islamway ©1998 - 2019 Hak Cipta Terpelihara