Hapalan Al-Quran dengan Terjemah (Bahasa Portugis) - Sûrat Al-A’la (Yang paling tinggi)

Bacaan oleh: Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Hudzaifi

Islamway ©1998 - 2020 Hak Cipta Terpelihara