Hapalan Al-Quran dengan Terjemah (Bahasa Tagalog) - Sûrat Al-Fatihah (Pembukaan) (Kualitas Tinggi)

Bacaan oleh: Qari Muhammad Shiddiq Al-Minsyawi

Islamway ©1998 - 2020 Hak Cipta Terpelihara