Hapalan Al-Quran dengan Terjemah (Bahasa Tagalog) - Sûrat Al-Mumtahanah (Wanita yang diuji)

Bacaan oleh: Syekh Sa`ad bin Sa`id Al-Ghamidi

Islamway ©1998 - 2018 Hak Cipta Terpelihara