Bacaan di dalam Shalat Taraweh - Sûrat Al-Fatihah (Pembukaan)

Bacaan oleh: Qari Miftah Muhammad As-Sultani

Islamway ©1998 - 2020 Hak Cipta Terpelihara