Bacaan di dalam Shalat Taraweh (tahun 1433 H) - Sûrat Ali 'Imran (Keluarga 'Imran)

Bacaan oleh: Qari Miftah Muhammad As-Sultani

Islamway ©1998 - 2020 Hak Cipta Terpelihara