Hapalan Al-Quran dengan Terjemah - Video (Inggris dan Perancis) - Sûrat Al-Anfal (Harta rampasan perang)

Bacaan oleh: Syekh Sa`ad bin Sa`id Al-Ghamidi

Islamway ©1998 - 2020 Hak Cipta Terpelihara